Καιτσιωτης Αθανάσιος

Μάι

Καιτσιωτης Αθανάσιος

Πτυχιούχος  του τμήματος  Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής του Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με ειδικότητα Άσκηση στα Γυμναστήρια και Μανατζμεντ Αθλητισμού.

Πτυχιούχος crossfit level 1 και personal trainer

Ανήκει στην οικογένεια του Fitness Elite από το 2017